Zprávy z ředitelny

Články kategorie Zprávy z ředitelny
23.11. 2021

Rozhodnutí o přerušení provozu v období vánočních prázdnin

Rozhodnutí o přerušení provozu   Dle ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Usnesení RM č. 0805/21, vydávám Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice, v období od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021.   č.j. ŘMŠ Čap 261/2021 V Teplicích dne 23. 11. 2021   Bc. Markéta...

4.11. 2021

Vánoční focení

Dne 15. 11. a 16. 11. 2021 se chystá Vánoční focení 🙂 Tentokrát na trochu jiné téma, o které žádala většina rodičů. Jsem ráda, že se nám podařilo domluvit focení v trošku jiném stylu, než probíhalo doposud a tak i organizace vyžaduje pár změn. Tentokrát budeme fotit na dvě etapy. Jako první se bude fotit třída předškoláčků a to 15. 11. v dopoledních hodinách....

12.10. 2021

Upozornění pro rodiče

Milí rodiče, z důvodu velké nemocnosti dětí, které často přicházejí do mateřské školy nedoléčené, či s projevy respiračního onemocnění, vás tímto žádáme o dodržování následujících opatření a přikládáme doporučený postup při zjištění akutního infekčního onemocnění u dítěte ve školském zařízení. Srozumitelné informace a návod pro rodiče dětí v mateřských školách viz níže: podrobně ke stažení zde: https://www.mscapkova.cz/wp-content/uploads/2021/10/2022-2021-Brozura-skolni-rok-PMeduca-1.pdf video na FB stránce školy: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1038182726723812&id=459268260849153...

24.5. 2021

Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2021/2022

Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla tak, že do mateřské školy jsou...

8.4. 2021

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K TESTOVÁNÍ DĚTÍ

8.4. 2021

Aktuální informace k otevření škol k datu 12. 4. 2021

Milí rodiče, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si vás dovoluji informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12. 4. 2021. Prosím věnujte pozornost následujícímu sdělení. KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ: Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání. Děti, jejichž zákonní zástupci jsou: Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb. Pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní...

7.4. 2021

Rozhodnutí o přerušení provozu školy v době letních prázdnin

Dle ust. §3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Usnesení RM č. 0071/21, vydávám Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice, v období od 1. 7. 2021 do 30. 7. 2021.   V Teplicích dne 7. 4. 2021 č.j. ŘMŠ Čap 187/2021     Přehled letního provozu mateřských škol v Teplicích...

1.4. 2021

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ Školní rok 2021/ 2022   Ředitelka Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání...

1.4. 2021

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/ 2022

Ředitelka Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice stanovuje podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Z Á P I S DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, KARLA ČAPKA 2020, TEPLICE Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 / 2022 je...

2.3. 2021

Nabídka vzdělávání

Vážení rodiče, chtěli bychom vám touto cestou poskytnout zdroje, ze kterých si můžete stáhnout pracovní listy a nápady, co nabídnout svým dětem v této zvláštní době. Není to povinné, slouží pouze jako inspirace. Veselá chaloupka Ze školky do lavic Možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák,...