Vítejte v jídelně!

Zde najdete veškeré informace
o stravování dětí.

jídelníček

Obecné informace

Úplata za vzdělávání (NIV) se hradí podle § 123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, každý měsíc do patnáctého dne v daném měsíci.

Úplata za školní stravování se hradí dle § 5 vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, každý měsíc do patnáctého dne v daném měsíci a to na č. ú. 15436501/0100 s určeným VS dítěte.

  • Pokud se dítě nestravuje v mateřské škole celý den, poplatek se poměrně sníží. Z tohoto důvodu je důležité nahlásit pozdější příchod dítěte nebo dřívější odchod dítěte z MŠ.
  • Stravné se hradí vždy na účet MŠ na měsíc dopředu, případné přeplatky se odečítají v následujícím měsíci.
  • Obědy ani svačiny nelze odebírat domů.

Zároveň s poplatky za stravné hradí rodiče i částečné neinvestiční (provozní) náklady, jejichž výši určuje zřizovatel - Statutární město Teplice. Pro školní rok 2021/2022 je tento poplatek stanoven ve výši  518,- Kč.

  1. Poplatek se hradí i za dobu nepřítomnosti dítěte v MŠ.
  2. O hlavních prázdninách, v době přerušení provozu mateřské školy, či v případě přerušení provozu po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, se poplatek poměrně krátí.
  3. Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, jsou od tohoto poplatku osvobozeny!

Výše stravného

Předškolní děti

10 Kčdopolední svačina
20 Kčoběd
10 Kčodpolední svačina

Děti s odloženou školní docházkou

11 Kčdopolední svačina
22 Kčoběd
10 Kčodpolední svačina