Články autora

reditelka

24.6. 2021

Třídní schůzky pro nově přijaté děti

Vážení rodiče, třídní schůzky pro nově přijaté děti pro školní rok 2021/ 2022, se uskuteční v pondělí 30. 8. 2021 v 16.00 hodin v budově MŠ Karla Čapka 2020/7, Teplice. Prosíme o účast rodičů bez dětí a přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce za dítě. Na třídní schůzce budete seznámeni s důležitými informacemi ohledně chodu MŠ a plateb souvisejících s docházkou Vašeho dítěte. Dále Vám...

21.6. 2021

O odpadech s nejmenšími (Hravě s odpady)

Dnešní ekologická přednáška ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Teplice.

21.6. 2021

Fotky z pasování předškoláků :-)

Děkujeme všem rodičům a dětem za účast na společné akci „loučení s předškoláky“ a přikládáme fotodokumentaci, za kterou moc děkujeme mamince Elišky K. ze třídy maláčků 🙂

16.6. 2021

Barevný den

Dnešní povedená akce „Barevný den“ pořádaná ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Teplice 🏫 Všechny děti byly nadšené 🥳 a připravené úkoly zvládly skvěle. Všem děkujeme 👏👍😍 a vkláme pár z mnoha fotek dnešního dne.  

10.6. 2021

Upozornění pro rodiče, AKCE – loučení s předškoláky

Vážení rodiče, vzhledem k MNV Ministerstva zdravotnictví je mou povinností seznámit vás s pravidly konání veřejné akce „Loučení s předškoláky“ v naší mateřské škole. Pořádání oslav je povoleno pouze za předpokladu dodržení těchto pravidel:   Všechny doprovodné osoby, které se akce budou účastnit, musí splnit alespoň jednu z uvedených podmínek: Čestné prohlášení, že nepřišli do styku s infekčním onemocněním.  Potvrzení o provedeném antigenním (ne...

24.5. 2021

Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2021/2022

Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla tak, že do mateřské školy jsou...

6.5. 2021

FOCENÍ DĚTÍ 11.5.2021

Vážení rodiče, dovoluji si vás informovat, že v úterý 11. května 2021 od 9. 00 hodin proběhne v MŠ focení dětí.

5.5. 2021

Informace k provozu škol od 10.5.2021

Vážení rodiče, dovoluji si vás informovat o novelizaci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. května 2021 č. 433 s účinností ode dne 10. května 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.   Nadále platí: Při vstupu do MŠ povinnost použít ochranný prostředek k zakrytí...

24.4. 2021

Pohádkový les Teplice

Dnešní pohádkové dopoledne jsme všichni strávili na čerstvém vzduchu. Svítilo nám sluníčko a pěkně foukalo, ale nikdo se nenudil a to je nejdůležitější 🙂 I když jsme nemohli jít všichni společně, stejně bylo fajn. Prošli jsme si pohádkovou cestu a vyluštili spoustu hádanek. Jeden úkol si děti odnesly i domů, tak uvidíme kdo nezapomněl 😀

19.4. 2021

KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ 2021

Vážení rodiče, dovoluji si vás informovat, že se naše mateřská škola zapojila do „KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ“. Jedná se o jednoduché a konkrétní aktivity jak zmírnit svůj osobní dopad na životní prostředí. Spolu s dětmi budeme v průběhu několika dní plnit různé úkoly a aktivity zaměřené na ochranu a pomoc životnímu prostředí. Zapojili jsme se do pěti výzev a to: Zasaď rostlinu: zasaď květinu, bylinku nebo strom,...