Vážení rodiče,

uskuteční-li se stávka za zachování kvality vzdělávání dětí, která je připravena na 27. 11. 2023, zaměstnanci mateřské školy se stávky zúčastní a provoz školy bude v tento den přerušen. Předběžné informace vám poskytujeme již nyní.

Uvědomujeme si, že vám náš postoj přinese komplikace v podobě zajištění náhradní péče o vaše děti, což nás velmi mrzí, přesto doufáme v pochopení. Z tohoto důvodu vás také informujeme, co nejdříve je to možné.

Co nás k připojení ke stávce vede?

Především musíme zmínit, že se nejedná o platy učitelů a nepožadujeme jejich navýšení.

Bez koho se ale neobejdeme, jsou nepedagogičtí pracovníci. Pokud budeme svou netečností souhlasit s plánovaným snížením jejich už tak žalostně nízkého platového ohodnocení, s největší pravděpodobností o tyto kuchařky, školnice a další pracovníky přijdeme. To v důsledku povede k nemožnosti zachovat poskytování kvality péče a vzdělávání pro vaše děti. Nelze dále akceptovat snižování finančních prostředků v oblasti školství, a proto jsme se rozhodli stávku podpořit. Jiná možnost, jak dát důrazně najevo náš nesouhlas bohužel není.

Věříme ve vaši podporu a pochopení.

Kolektiv MŠ, Karla Čapka 2020, Teplice