Rozhodnutí o přerušení provozu školy v době vánočních prázdnin školního roku 2022-2023

Rozhodnutí o přerušení provozu školy

v období vánočních prázdnin ve školním roce 2022/ 2023

 

Dle ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Usnesení RM č. 0857/22, vydávám Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice,

v období od 23. 12. 2022 do 30. 12. 2022.

 

V Teplicích dne 28. 11 2022

č.j. ŘMŠ Čap 72/2022

 

Bc. Markéta Pecherková