Rozhodnutí o přerušení provozu školy v měsíci červenci 2022

Rozhodnutí o přerušení provozu školy

Dle ust. §3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Usnesení RM č. 0082/22, vydávám Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice,

v období od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022.

V Teplicích dne 22. 2. 2022

Bc. Markéta Pecherková

č.j. ŘMŠ Čap 23/2022