Usnesení rady města o schválení rozpočtu Statutárního města Teplice

Usnesení RM č. 0798/21, kterým Rada města Teplice schválila rozpočet, střednědobý výhled rozpočtů, odpisové a investiční plány PO na rok 2022.

Usnesení RM rozpočet 2022