Rozhodnutí o přerušení provozu v období vánočních prázdnin

Rozhodnutí o přerušení provozu

 

Dle ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Usnesení RM č. 0805/21, vydávám Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice,

v období od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021.

 

č.j. ŘMŠ Čap 261/2021

V Teplicích dne 23. 11. 2021

 

Bc. Markéta Pecherková

      ředitelka školy

 

 

                                          

Přehled provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin ve školním roce 2021/ 2022 viz níže