Upozornění pro rodiče

Milí rodiče,
z důvodu velké nemocnosti dětí, které často přicházejí do mateřské školy nedoléčené, či s projevy respiračního onemocnění,
vás tímto žádáme o dodržování následujících opatření a přikládáme doporučený postup při zjištění akutního infekčního onemocnění u dítěte ve školském zařízení. Srozumitelné informace a návod pro rodiče dětí v mateřských školách viz níže:
nebo v přiloženém informačním letáku zde:
Chápeme důvody, ale prosíme o ohleduplnost vůči ostatním dětem i personálu školy.
Do mateřské školy budou přijímány pouze děti zcela zdravé (doléčené) bez projevů respiračních onemocnění!
Děkujeme za pochopení.