Upozornění pro rodiče, AKCE – loučení s předškoláky

Vážení rodiče,

vzhledem k MNV Ministerstva zdravotnictví je mou povinností seznámit vás s pravidly konání veřejné akce „Loučení s předškoláky“ v naší mateřské škole.

Pořádání oslav je povoleno pouze za předpokladu dodržení těchto pravidel:

 

Všechny doprovodné osoby, které se akce budou účastnit, musí splnit alespoň jednu z uvedených podmínek:

Čestné prohlášení, že nepřišli do styku s infekčním onemocněním. 

Potvrzení o provedeném antigenním (ne starší 72 hodin) či PCR testu (v posledních 7 dnech).

Certifikát o aplikaci očkování proti Covid-19 (stačí kopie či foto).

 

K nutnosti použití ochrany úst a nosu: akce je pořádána ve venkovním prostoru mateřské školy a platí pro ni tato pravidla:

Při dodržení rozestupů minimálně dva metry není pokrývka úst a nosu vyžadována, totéž platí při konzumaci občerstvení a nápojů 🙂

Všechny vás srdečně zveme a dne 17.6. v 15.30 hodin se budeme těšit.