Plán akcí na červen

PLÁN AKCÍ NA ČERVEN

 

STŘEDA 2.6.  OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ

– ve spolupráci se střední pedagogickou školou v Teplicích bude pořádáno zábavné dopoledne pro děti

– na zahradě mateřské školy proběhnou soutěže a závodivé hry o malé ceny 🙂

I.+ II. třída  9.30 hod.

 

STŘEDA 16. 6. BAREVNÝ DEN

– soutěživé dopoledne na náměstí Svobody, pořádané

Magistrátem města Teplice.

II. třída  10.00 hod.

 

ČTVRTEK 17. 6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Sváťovo divadlo, pasování předškoláků, opékání

buřtů, zajištěno pití pro děti. Rodiče mohou donést

občerstvení / koláčky, sušenky, ovoce apod./

!!! Zveme všechny rodiče / i malých dětí /. Slavnost bude probíhat na školní zahradě od 15.30 hodin !!!

 

PONDĚLÍ 21.6. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA EKOLOGII

– přednáška v prostorách mateřské školy vedená zábavnou formou

I. + II. třída  9.00 hod.

 

ÚTERÝ 22. 5. MÝDLÁRNA U ZÁMKU

– rozvoj dětské kreativity v prostorách Mýdlárny u zámku

II. třída od 9. 30 hod.