Informace k provozu škol od 10.5.2021

Vážení rodiče,

dovoluji si vás informovat o novelizaci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. května 2021 č. 433 s účinností ode dne 10. května 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

 

Nadále platí:

Při vstupu do MŠ povinnost použít ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu pro osobu, která dítě doprovází.

Do MŠ vstupuje pouze jeden zákonný zástupce dítěte nebo jedna doprovázející osoba dítěte.

Rozestupy nejméně 2 metry.

Vstup třetích osob do prostor MŠ je možný jen v nezbytně nutných případech.

 

Je nutné počítat s možným zdržením při ranním příchodu do mateřské školy. Kapacita šatny je omezena a tudíž bude vstup umožněn pouze za předpokladu dodržení stanovených rozestupů. V případě naplnění kapacity šatny, bude nutné vyčkat na uvolnění prostor před budovou MŠ.

Děkuji za pochopení.

Bc. Markéta Pecherková