Rozhodnutí o přerušení provozu školy v době letních prázdnin

Dle ust. §3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Usnesení RM č. 0071/21, vydávám Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice,

v období od 1. 7. 2021 do 30. 7. 2021.

 

V Teplicích dne 7. 4. 2021

č.j. ŘMŠ Čap 187/2021  

 

Přehled letního provozu mateřských škol v Teplicích k nahlédnutí zde:  

priloha_prazdninovy_provoz_ms2021

Bc. Markéta Pecherková