Prosba rodičům

Prosba rodičům_26_10-1

Vážení rodiče,

v posledních dnech jsem zaznamenal řadu dotazů, které se týkaly provozu
teplických mateřských škol. Ačkoliv se společně nacházíme v tíživé
epidemiologické situaci, mateřské školy pro vaše děti zůstávají i nadále
otevřené.

Stále častěji však bohužel dochází k oslabení jednotlivých kolektivů,
kdy se někteří pracovníci ocitnout v karanténě nebo nemoc COVID přímo
sami prodělají.

Z tohoto důvodu bych vás chtěl poprosit, abyste v následujících dvou

týdnech zvážili účast vašich dětí v mateřských školách a pokud je to jen
trochu možné, raději své nejmenší nechali doma.

Uvědomuji si, že to nyní nikdo nemá lehké, a vím, jak je důležité, aby

naše mateřské školy i nadále poskytovaly péči dětem rodičů, kteří nemají
v tuto chvíli jinou možnost, jak své nejmenší během pracovního týdne
zaopatřit.

Proto vás touto cestou prosím, abyste zvážili své aktuální možnosti –
pomůžete tím ulevit kolegyním a kolegům z mateřských škol, které jako
jediná školská zařízení zůstaly otevřené.

Velice si vážím práce všech zaměstnanců jednotlivých mateřských škol.

Přeji nám všem, abychom byli trpěliví, zdraví a společně situaci brzy zvládli

*Náměstek primátora Jiří Štábl*