Obnovení provozu

V souladu s ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 bude obnoven provoz MŠ   11.5. 2020.

 

Prosíme rodiče, aby své děti dávali do MŠ jen po nezbytně nutnou dobu a aby zvážili, zda je opravdu nutné děti do MŠ posílat.  Rodiče, kteří své děti do MŠ posílat nebudou a nepřijdou ani jeden den v měsíci, budou osvobozeni od neinvestičních  nákladů (558,- Kč).

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně
nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Dítě doprovází vždy jen jedna osoba a s ohledem na velikost šatny MŠ budeme vpouštět pouze dvě děti s doprovodem. Venku před budovou jsou vyžadovány rozestupy 2m.  Tímto bychom chtěli poprosit rodiče, aby z domova vyrazili včas, doba předání se může protáhnout.

Každému dítěti budeme měřit teplotu a to hned při příchodu do MŠ a v poledne. Přijímat budeme pouze zcela zdravé děti bez příznaků. Pokud se příznaky objeví během dne, je rodič povinen si pro dítě přijít a při následovném přijetí bude vyžadováno potvrzení od lékaře. Bez potvrzení dítě nepřijmeme. každých 14 dní budeme také vyžadovat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Pokud patříte do rizikové skupiny (uvedené v Čestném prohlášení), vaše dítě, nebo kdokoliv ve společné domácnosti, zvažte, s ohledem na vaší bezpečnost, docházku do MŠ. My uděláme, co je v našich silách, abychom se vyhnuli veškerým rizikům.

Velkou většinu dne budeme trávit venku, proto bychom chtěli požádat, aby všechny děti měli holinky a vhodné oblečení. V MŠ budeme s ohledem na počasí pouze v době jídla a malé děti při odpoledním odpočinku.

Aby se v pondělí ráno předešlo ještě delšímu prodlužování předávání dětí, můžete si stáhnout (a vyplnit) Čestné prohlášení zde.

Veškerá opatření jsme přijali ze Souboru hygienických pokynů pro školská zařízení vydaná  MŠMT a přečíst si je můžete zde.