Uzavření mateřských škol

Rada města Teplic na svém odpolední jednání na doporučení krizového štábu ORP Teplice rozhodla s účinností od úterý 17. března 2020 do odvolání uzavřít mateřské školy.

Zároveň rozhodla v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 219, publikované jako č. 89/2020 Sb., o přijetí krizového opatření ze dne 15. března 2020 o určení mateřských škol, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let, a to Mateřskou školu Čtyřlístek v ulici Zelená a Mateřskou školu v ulici Hlávkova.

Na zařízení se mohou obrátit rodiče dětí, kteří jsou zaměstnancem

  • bezpečnostních sborů,

  • obecní policie,

  • poskytovatelů zdravotních služeb,

  • orgánů ochrany veřejného zdraví,

  • příslušníkem ozbrojených sil

  • a zaměstnancem určené školy nebo školského zařízení

a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.