Rozhodnutí o přerušení provozu

Dle ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a usnesení rady města Teplice, vydává Rozhodnutí o přerušení  provozu MŠ Karla Čapka 2020/7, 41501, Teplice, ve dnech

23.12.2019 – 3.1.2020