Akce na červen

P L Á N  A K C Í  N A  M Ě S Í C  Č E R V E N

Pondělí 3.6. Den dětí v MŠ

závodivé a soutěživé dopoledne

9.30 hod. I. + II. tř.

 

Úterý 4.6. Letem světem za pohádkou

divadelní předtavení v MŠ 8.30 hod. I. + II. tř.

 

čtvrtek 13.6. Závěrečná – 15.30. hod.

Rozloučení s předškoláky na školní

zahradě / pohádka Sváťovo divadlo,

pasování předškoláků, opékaní

buřtů. /