Rozhodnutí o přerušení provozu

Dle ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a usnesení Rady města Teplice RM 0932/18, vydávám Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ Karla Čapka 2020, Teplice, ve dnech:

27., 28. a 31.12.2018.