Rozhodnutí o přijetí

Dne 29.5.2018 vydala ředitelka Mateřské školy Karla Čapka 2020, 41501 Teplice rozhodnutí o přijetí dětí pod pořadovým číslem:

2;  5;  6;  8;  11;  16;  17;  21;  23;  24;  26;  27;  28;  30;  31;  36;  37;  38;  39;  40;  42;  43