Pověřenec GDPR

S účinností od 1.5.2018 je součástí týmu mateřské školy i externě najatý Pověřenec GDPR ing. Jiří Tyšer (IČO – 68288620), bývalý dlouholetý ředitel ZŠ a MŠ Litvínov a zkušený lektor funkčního studia ředitelů v oblasti školské legislatvy a Zákoníku práce.