Co se u nás děje

16.6. 2021

Barevný den

Dnešní povedená akce „Barevný den“ pořádaná ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Teplice 🏫 Všechny děti byly nadšené 🥳 a připravené úkoly zvládly skvěle. Všem děkujeme 👏👍😍 a vkláme pár z mnoha fotek dnešního dne.  

10.6. 2021

Upozornění pro rodiče, AKCE – loučení s předškoláky

Vážení rodiče, vzhledem k MNV Ministerstva zdravotnictví je mou povinností seznámit vás s pravidly konání veřejné akce „Loučení s předškoláky“ v naší mateřské škole. Pořádání oslav je povoleno pouze za předpokladu dodržení těchto pravidel:   Všechny doprovodné osoby, které se akce budou účastnit, musí splnit alespoň jednu z uvedených podmínek: Čestné prohlášení, že nepřišli do styku s infekčním onemocněním.  Potvrzení o provedeném antigenním (ne...

28.5. 2021

Plán akcí na červen

PLÁN AKCÍ NA ČERVEN   STŘEDA 2.6.  OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ – ve spolupráci se střední pedagogickou školou v Teplicích bude pořádáno zábavné dopoledne pro děti – na zahradě mateřské školy proběhnou soutěže a závodivé hry o malé ceny 🙂 I.+ II. třída  9.30 hod.   STŘEDA 16. 6. BAREVNÝ DEN – soutěživé dopoledne na náměstí Svobody, pořádané Magistrátem města Teplice....

24.5. 2021

Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2021/2022

Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla tak, že do mateřské školy jsou...

6.5. 2021

FOCENÍ DĚTÍ 11.5.2021

Vážení rodiče, dovoluji si vás informovat, že v úterý 11. května 2021 od 9. 00 hodin proběhne v MŠ focení dětí.

5.5. 2021

Informace k provozu škol od 10.5.2021

Vážení rodiče, dovoluji si vás informovat o novelizaci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. května 2021 č. 433 s účinností ode dne 10. května 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.   Nadále platí: Při vstupu do MŠ povinnost použít ochranný prostředek k zakrytí...

24.4. 2021

Pohádkový les Teplice

Dnešní pohádkové dopoledne jsme všichni strávili na čerstvém vzduchu. Svítilo nám sluníčko a pěkně foukalo, ale nikdo se nenudil a to je nejdůležitější 🙂 I když jsme nemohli jít všichni společně, stejně bylo fajn. Prošli jsme si pohádkovou cestu a vyluštili spoustu hádanek. Jeden úkol si děti odnesly i domů, tak uvidíme kdo nezapomněl 😀

19.4. 2021

KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ 2021

Vážení rodiče, dovoluji si vás informovat, že se naše mateřská škola zapojila do „KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ“. Jedná se o jednoduché a konkrétní aktivity jak zmírnit svůj osobní dopad na životní prostředí. Spolu s dětmi budeme v průběhu několika dní plnit různé úkoly a aktivity zaměřené na ochranu a pomoc životnímu prostředí. Zapojili jsme se do pěti výzev a to: Zasaď rostlinu: zasaď květinu, bylinku nebo strom,...

8.4. 2021

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K TESTOVÁNÍ DĚTÍ

8.4. 2021

Aktuální informace k otevření škol k datu 12. 4. 2021

Milí rodiče, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si vás dovoluji informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12. 4. 2021. Prosím věnujte pozornost následujícímu sdělení. KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ: Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání. Děti, jejichž zákonní zástupci jsou: Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb. Pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní...