Co se u nás děje

27.9. 2023

Akce na měsíc říjen

5.6. 2023

Třídní schůzky pro nově přijaté děti od školního roku 2023/2024

31.5. 2023

Akce červen a závěrečné pasování předškoláků

19.5. 2023

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2023/ 2024

Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice Seznam přijatých dětí od 1.9.2023 Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004...

26.4. 2023

AKCE KVĚTEN

20.3. 2023

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ Školní rok 2023/ 2024 Ředitelka Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské...

20.3. 2023

Z Á P I S Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je stanoven na den: 2. května 2023 V čase od 8.00 do 11.00 hodin a 12.30 do 15.00 hodin. Zápis dětí bude probíhat v budově Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice. Osobním podáním ve škole.   Žádost se všemi přílohami! mohou zákonní zástupci doručit ještě...

28.2. 2023

Rozhodnutí o přerušení provozu školy v době letních prázdnin 2023

Rozhodnutí o přerušení provozu školy v době letních prázdnin 2023

27.2. 2023

Akce březen

26.1. 2023

Akce na měsíc únor