Co se u nás děje

28.11. 2022

Rozhodnutí o přerušení provozu školy v době vánočních prázdnin školního roku 2022-2023

Rozhodnutí o přerušení provozu školy v období vánočních prázdnin ve školním roce 2022/ 2023   Dle ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Usnesení RM č. 0857/22, vydávám Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice, v období od 23. 12. 2022 do 30. 12. 2022.   V Teplicích dne...

18.11. 2022

Mikulášská nadílka 2.12.

10.11. 2022

Vánoční focení 16.11.2022

24.10. 2022

Žádost o spolupráci

24.10. 2022

AKCE LISTOPAD

23.9. 2022

AKCE NA ŘÍJEN

25.5. 2022

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2022/ 2023

Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice Seznam přijatých dětí od 1.9.2022 Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004...

23.5. 2022

AKCE ČERVEN

6.5. 2022

Plán akcí na květen

28.4. 2022

DALŠÍ ZÁPIS pouze pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR

Ředitelka Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice stanovuje Na základě zákona č. 67/ 2022 Sb., zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazím vojsk Ruské federace (LEX Ukrajina) a zákona č. 561/ 2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s výjimkou termínu konání podle §34 odst. 2 a §36 odst....