Co se u nás děje

25.5. 2022

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2022/ 2023

Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice Seznam přijatých dětí od 1.9.2022 Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004...

23.5. 2022

AKCE ČERVEN

6.5. 2022

Plán akcí na květen

28.4. 2022

DALŠÍ ZÁPIS pouze pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR

Ředitelka Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice stanovuje Na základě zákona č. 67/ 2022 Sb., zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazím vojsk Ruské federace (LEX Ukrajina) a zákona č. 561/ 2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s výjimkou termínu konání podle §34 odst. 2 a §36 odst....

28.3. 2022

Kritéria dalšího zápisu do MŠ pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu pro rok 2022/ 2023

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu pro rok 2022/2023 Školní rok 2022/ 2023 Ředitelka Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),...

25.3. 2022

Akce duben

21.3. 2022

Jarní focení v MŠ

9.3. 2022

Pondělí 21. 3. 2022 BIOPARK Teplice II. třída předškoláků od 9.30 hodin v prostorách Gymnázia Teplice – expozice exotické fauny a flory s přednáškou pro děti – Úterý 22. 3. 2022 BIOPARK Teplice I. třída nejmenších od 9.30 hodin v prostorách Gymnázia Teplice – expozice exotické fauny a flory s přednáškou pro děti –

22.2. 2022

Rozhodnutí o přerušení provozu školy v měsíci červenci 2022

Rozhodnutí o přerušení provozu školy Dle ust. §3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Usnesení RM č. 0082/22, vydávám Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice, v období od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022. V Teplicích dne 22. 2. 2022 Bc. Markéta Pecherková č.j. ŘMŠ Čap 23/2022

16.2. 2022

Akce na měsíc únor