Co se u nás děje

20.3. 2023

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ Školní rok 2023/ 2024 Ředitelka Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské...

20.3. 2023

Z Á P I S NOVĚ PŘÍPRAVUJEME ELEKTORNICKÝ PŘEDZÁPIS zejména z důvodu velkého zájmu uchazečů (nenahrazuje podání žádosti) přístup zde: (odkaz bude doplněn po obdržení údajů od zřizovatele) Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je stanoven na den: 2. května 2023 V čase od 8.00 do 11.00 hodin a 12.30 do 15.00 hodin. Zápis dětí bude probíhat...

28.2. 2023

Rozhodnutí o přerušení provozu školy v době letních prázdnin 2023

Rozhodnutí o přerušení provozu školy v době letních prázdnin 2023

27.2. 2023

Akce březen

26.1. 2023

Akce na měsíc únor

28.11. 2022

Rozhodnutí o přerušení provozu školy v době vánočních prázdnin školního roku 2022-2023

Rozhodnutí o přerušení provozu školy v období vánočních prázdnin ve školním roce 2022/ 2023   Dle ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Usnesení RM č. 0857/22, vydávám Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice, v období od 23. 12. 2022 do 30. 12. 2022.   V Teplicích dne...

18.11. 2022

Mikulášská nadílka 2.12.

10.11. 2022

Vánoční focení 16.11.2022

24.10. 2022

Žádost o spolupráci

24.10. 2022

AKCE LISTOPAD